Projekty - Referencje I Fotografia

MINI ELEKTROWNIA OPALANA BIOMASĄ – typoszereg modułowy projektów od 100 kWe do 1800 kWe mocy elektrycznej netto, zaprojektowana z mozliwością rozbudowy poprzez powtarzalność modułów, np. 2x100 kWe, 2x1800 kWe, itp.
MINI ELEKTROWNIA 1800 kWe została zaprojektowana dla Indonezji.

ODGAZOWYWACZ HAMSTER (OH) – nowatorski projekt systemu odgazowania wody zasilającej kotły. OH cechuje bardzo wysoka sprawność i jakość odgazowywania przy niższych od odgazowywaczy tradycyjnych kosztach inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych . OH został między innymi zaprojektowany I dostarczony do firmy Jacobs-Goteborg w Szwecji.

BEC („Bio Energie Centrale”) –  w mieście Cuijk w Holandii – część elektrowni BEC ograniczona do projektu, wykonania i dostawy konstrukcji stalowych, chłodzonych powietrzem kondensatorów pary oraz zainstalowania po raz pierwszy w Holandii stacji uzdatniania wody bez chemikaliów – zero chemii..

ELEKTROWNIA GAZOWO-PAROWA dla browaru Heinekena w mieście  Den Bosch w Holandii – część elektrowni ograniczona do projektu, wykonania i dostawy konstrukcji stalowych, chłodzonych powietrzem kondensatorów pary.

ELEKTROCIEPŁOWNIA dla fabryk Philipsa w mieście  Eindhoven w Holandii – część instalacji ograniczona do projektu, wykonania i dostawy ścian szczelnych szczytowych kotłów wodnych.

CIEPŁOWNIA dla browaru Piast we Wrocławiu – modernizacja ciepłowni połączona z dostawą nowych kotłów wodnych.

BPP - Cuijk
BEC – Cuijk - Holandia

BMPP - 2x100 kWel
MINI ELEKTROWNIA OPALANA BIOMASĄ - 2x100 kWel

BMPP – 2x1800 kWel – Indonesia
MINI ELEKTROWNAI OPALANA BIOMASĄ – 2x1800 kWel – Indonezja

Combined Cycle Co-generation Plant – Heineken - Den Bosch

ELEKTROWNIA GAZOWO-PAROWA  –  Heineken, Den Bosch - Holandia


KOMPENSATORY ZAWIASOWE – POLSKI WYNALAZEK - magistrala cieplna, Polska