Produkty - Referencje I Fotografie


 • 2 filtry Φ800 mm ze złożem mieszanym, WKC Heineken Den Bosch, Holandia
 • 1 juraperl filtr Φ2000 mm, Watercompany, UK
 • 3 filtry Φ1800 mm z węglem atywowanym, CCBN Schiedam, Holandia
 • 2 multi media filtry Φ2000 mm Thai Beer Plant, Thailand,
 • 1 filtr Φ400 mm ze złożem mieszanym, EZH The Hague, Holandia
 • 2 filtry Φ800 mm ze złożem mieszanym, VVI Alkmaar, Holandia
 • 4 wymienniki jonitowe Φ1100 mm, WKC Philip Morris, Bergen op Zoom, Holandia
 • 4 wymiwnniki jonitowe Φ1200 mm, WKC de Grift, Wapenfeld, Holandia
 • 2 filtry Φ1400 mm ze złożem mieszanym, WKC Eindhoven, Holandia
 • 2 klaryfikatory cyrkulacyjne  Φ2600x5500 mm, Groot Ammers, Holandia
 • 2 wymienniki kationowe Φ1800x4300 mm, DDP Antwerpen, Belgia
 • 2 filtry zbiornikowe Φ2500x4200 mm, NEDRI SPANSTAAL, Venlo, Holandia
 • 1 filtr zbiornikowy Φ2200x4000 mm, INEOS SILICAS, Eijsden, Holandia
 • 2 filtry zbiornikowe Φ2500x3000 mm, ARABIA SAUDYJSKA,
 • 1 zbiornik wody odgazowanej Φ2200x8200 mm, AMEC SPIE, Bertrix, Belgia,
 • 1 rozprężacz wody Φ950x1500 mm, STICHTING PEPIJN&PAULUS, Echt, Holandia
 • 2 filtry zbiornikowe Φ2700x3000 mm, SAINT GOBAIN ISOVER, Etten Leur, Holandia
 • 1 rozprężacz kondensatu Φ 1000x1000 mm, Pepijn Kliniek, Holandia
 • 1 zbiornik wody odgazowanej Φ 2200x7000 mm, COGEN ERDA, Belgia
 • 4 wymienniki jonitowe Φ 3200x3700 and 3200 mm, TIPTOP, Niemcy
 • 1 filtr zbiornikowy Φ 2000x3000 mm, Geurts, Holandia
 • 6 filtrów zbiornikowych Φ 3000x8000 mm, NKP Galychyna, Drogobych, Ukraina,
 • 1 zbiornik wody odgazowanej Φ1300x3000 mm, JACOBS, Szwecja,
 • 1 odgazowywacz HAMSTER Φ 500x1000 mm, JACOBS, Szwecja
 • 2 filtry zbiornikowe Φ 3200x5100 mm, GOLDSCHMAUS GmbH, Garrel, Niemcy
 • 2 filtry zbiornikowe Φ 3200x2500 mm, Sneider, Holandia

53 urządzenia zbiornikowe ze  111 wykonanych – przegląd z grudnia 2013 roku


Deaerator tank

Zbiornik wody odgazowanej


Filter tank
Filtr zbiornikowy


Boiler feed water installation

Instalacja wody zasilającej kotły 


Filter tank

Filtr zbiornikowy


Filtr zbiornikowy