Oferta

Od czasu założenia firmy w 1990 roku – Zarząd HAMSTER International B.V. (Ltd.)  zorganizował szeroką SIEĆ współpracujących i związanych umownie przedsiębiorstw,  podejmujących wspólnie różnorodne wyzwania projektowe – głównie dotyczących technologii procesów siłowni cieplnych oraz uzdatniania wody.

Rezultaty ponad 20 – letniej działalności tej SIECI, to wysoka jakość realizowanych projektów, która została osiągnięta i jest nadal kontynuowana - przy znacząco niskich kosztach dla klientów HAMSTER.

Specjalistyczna oferta HAMSTER oparta na doświadczeniach własnych oraz w/w SIECI może być krótko przedstawiona następująco:

 • Projekty technologii procesów siłowni cieplnych i stacji uzdatniania wody.
 • Korzystna dla zamawiających, dostawa urządzeń i wyposażenia odnosząca się do takich projektów.
 • Handel produktami przemysłu ciężkiego, maszynowego, spożywczego oraz chemicznego - na terenie Europy.
 • Dobór i zatrudnianie wysokokwalifikowanego personelu – właściwego dla każdego etapu projektu – począwszy od studiów przedprojektowych, analiz oraz założeń projektowych, realizację projektu, nadzór nad wykonawstwem, rozruch oraz szkolenie personelu obsługi.
 • Projekty elektrowni, elektrociepłowni, elektrowni z tubinami gazowymi – oparte na nowatorskich oraz nowoczesnych technologiach.
 • Projekty linii technologicznych oraz stacji uzdatniania wody i ścieków, jak również projekty dotyczące rozwiązań nietypowych problemów technicznych.
 • Konsultacje techniczne oraz ekonomiczne, jak i reprezentowanie innych firm za granicą.
 • Profesjonalne usługi w sektorze energetycznym.
 • Produkcja, dostawy i instalacja kotłów parowych I wodnych, kotłowych ścian szczelnych i tradycyjnych.
 • Produkcja, dostawy oraz instalacja różnego rodzaju zbiorników ciśnieniowych i aparatury chemicznej - wykonanych stosownie do przepisów europejskich PED 97/23/EG.
 • Przeglądy okresowe oraz prace naprawcze kotłów wodnych i parowych oraz ich urządzeń pomocniczych.
 • Produkcja, dostawy oraz instalacja filtrów elektrostatycznych.
 • Produkcja, dostawy oraz instalacja kanałów powietrznych i spalinowych.
 • Produkcja, dostawy i instalacja przenośników taśmowych.
 • Produkcja, dostawy oraz instalacja różnego rodzaju rurociągów.
 • Produkcja, dostawy i instalacja różnorodnych kabin dźwiękoszczelnych.
 • Produkcja i dostawy naczep samochodowych do przewozu tłucznia drogowego oraz materiałów sypkich.
 • Produkcja, dostawy oraz instalacja zbiorników olejowych i innych cieczy.
 • Stacje uzdatniania wody oraz ścieków – dostawy i instalacja „pod klucz”.