Nowatorskie Technologie


 1. MPPs – (Mini Power Plants) –typoszereg mini elektrowni opalanych biomasą, czyli odpadami rolniczymi. Typoszereg ten został zaprojektowany w zakresie mocy elektrycznej netto każdego bloku od 100kWe do 1800kWe. Ponieważ każda jednostka MPP stanowi samodzielny blok – pozwala to na łatwe zwiększanie mocy mini elektrowni poprzez rozbudowę o następne bloki, a tym samym na elastyczne dostosowanie mocy całkowitej do aktualnego zapotrzebowania.
  Mini elektrownie mogą być stosowane na całym świecie bez ograniczeń – między innym na możliwość startu bez zewnętrznych źródeł energii oraz przy prawie zerowym zapotrzebowaniu na wodę, dzięki zastosowaniu chłodzenia powietrzem.
 2. Tak zwany “Cheng Cycle”, czyli turbina gazowa napędzana jednocześnie gazami spalinowymi oraz parą wodną. Jest to nowa technologia umożliwiająca zmianę nowych i istniejących siłowni – w szczególności przemysłowych – wyposażonych w turbiny gazowe, na wysoko sprawne o niskiej emisji elektrownie, które są wyjątkowo wydajne przy zmiennych obciążeniach występujących w zakładach przemysłowych.Cheng Cycle oferuje wyższą od standardowych sprawność przy częściowych obciążeniach technologicznych.
  Instalacja Cheng Cycle zajmuje bardzo mało miejsca, charakteryzuje się bardzo niską emisją przyjazną dla środowiska, szybkim startem I odstawieniem z ruchu, wysoka niezawodnością oraz długą między serwisową eksploatacją.
  Cheng Cycle zastosowano po raz pierwszy w Holandii w przemyśle spożywczym w fabryce Jonker Fris w miejscowości Heusden.
 3. Kompensator zawiasowy – polski wynalazek – umożliwiający kompensację odkształceń termicznych rurociągów. Kompensator zawiasowy znajduje najbardziej efektywne zastosowanie w rurociągach ciepłowniczych magistral cieplnych.
  Zastosowanie kompensatorów zawiasowych powoduje obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych sieci ciepłowniczych  o ok. 15-20%  w porównaniu z sieciami wyposażonymi w tradycyjne kompensatory odkształceń termicznych.
 4. Wyjątkowe w skali światowej - polskie pierścienie mające niezwykle efektywne  zastosowanie w wymiennikach ciepła z wymianą mas np. w odgazowywaczach wody zasilającej kotły.
  Technologia odgazowania wody oraz odgazowywacz z zastosowaniem tej technologii, zostały opatentowane przez konsultanta firmy HAMSTER pana Zbigniewa Worutowicz. Dzięki stosowaniu tego patentu, osiąga się najlepsze możliwe odgazowywanie przy najmniejszym z możliwych zużyciu energii – nieporównywalnie lepsze od innych, jak np. odgazowywanie dyszowe o odgazowywaczach kaskadowych nie wspominając.
 5. Szczoteczkowy system ciągłego czyszczenia kondensatorów turbin parowych zwiększający sprawność cieplną turbin w porównaniu do powszechnie stosowanego system “kuleczkowego”.
  Tradycyjny system “kuleczkowy” wymaga dodatkowych pomp i filtrów, co zmniejsza dyspozycyjność turbin parowych przy znacznie gorszym efekcie czyszczącym. System szczoteczkowy utrzymuje rurki kondensatora turbiny parowej w stanie czystości fabrycznej.
 6. System zdmuchiwaczy sadzy kotłów energetycznych bazujący na zdmuchiwaczach dźwiękowych w miejsce parowych, co znacząco zwiększa sprawność kotłów w porównaniu do kotłów wyposażonych w zdmuchiwacze sadzy tradycyjne.
 7. “Zero chemicznych spustów/odpadów” ze stacji uzdatniania wody w siłowniach cieplnych - włącznie z uzdatnianiem wody chłodzącej turbin parowych – opartym na uzdatnianiu ozonowym, usuwającym całkowicie życie biologiczne z wody chłodzącej – te nowatorskie technologie pozwalają na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych i zwiększają dyspozycyjność siłowni.
  Ten rodzaj stacji uzdatniania wody został po raz pierwszy wprowadzony w Holandii w BEC (“Bio Energie Centrale”) –  w mieście Cuijk.