DZIAŁALNOŚĆ


Firma HAMSTER International B.V. (Ltd.)  została założona w Holandii 20 czerwca, 1990 roku,  i jest zarejestrowana w Izbie Handlowej („Kamer van Koophandel”).

Statutowym celem HAMSTER International B.V. (Ltd.) – w praktyce realizowanym - od daty założenia do chwili obecnej, są następujące kierunki działań:

  • Projekty procesów technologicznych siłowni cieplnych oraz stacji uzdatniania wody oraz ekonomicznie optymalne dostawy urządzeń dla takich obiektów.
  • Handel produktami przemysłu ciężkiego, maszynowego, spożywczego oraz chemicznego – w krajach europejskich.
  • Stosowanie oraz adaptacja innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w elektrowniach, elektrociepłowniach, siłowniach wyposażonych w turbiny gazowe, w produkcyjnych liniach technologicznych i stacjach uzdatniania wody i ścieków – dotyczy to również rozwiązywania nietypowych problemów technicznych.
  • Konsultacje: prace w zakresie konsultacji technicznych i ekonomicznych prowadzone na terenie Holandii oraz za granicą.
  • Agencyjna reprezentacja firm za granicą.
  • Dobór i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu – odpowiedni do każdego stadium projektu: począwszy od studiów i analiz przedprojektowych, założeń projektowych, opłacalności projektu, projektu technicznego, nadzoru nad realizacją, rozruchem i szkoleniem personelu.  

W czasie ponad dwudziestoletniej działalności zrealizowano wiele projektów z udziałem HAMSTER - wraz z lokalnymi firmami lub bez nich – między innymi w Holandii, Belgii, Polsce, Niemczech Szwecji, Ukrainie, Tajlandii oraz Południowej Afryce.

Od maja 2004 roku, czyli od daty przystąpienia Polski do UE (Unii Europejskiej) – HAMSTER uczestniczy w rozwoju współpracy firm holenderskich oraz polskich i reprezentuje niektóre z nich w Polsce i w Holandii. Ta działalność HAMSTER odnosi się między innymi do rozszerzenia rynków współpracujących firm oraz transferu nowoczesnych technologii. Te technologie są znaczące przy rozszerzaniu rynków i zwiększaniu konkurencyjności.

Jednym z wielu przykładów holendersko – polskiej współpracy mogą być takie projekty w Polsce jak:
  • modernizacja kotłowni Browaru Piast we Wrocławiu,
  • projekt wstępny miejskiej ciepłowni w Kaliszu,
  • projekt ciepłowni dla Browaru Żywiec-Heineken w Żywcu.
Potwierdzeniem pozycji firmy HAMSTER, był jej wybór przez Holenderskie Agendy Rządowe na Konsultanta, który wybrał Elektrownię Bełchatów w Polsce do budowy finansowanej przez Władze Holenderskie instalacji odsiarczania spalin w tej elektrowni. Należy dodać, że Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym.  

Inny przykład to pośrednictwo HAMSTER  w eksporcie do Polski, nowoczesnych holenderskich maszyn rolniczych.